Priser & bestilling

Priser

Priser for leie av lokaler pr 20/4-2020

Lokale
Pris
Gildehallen
kr 4.000,-
Gildehallen (3 dager eller mer)
kr 6.000,-
   
Grisehuset (ferdig vasket)
kr 2.500,-
Gildehallen + Grisehuset
kr 5.000,-
   
Rengjøring
Gildehallen 1000,-
Grisehuset 500,-
Kjøkkenhjelp
Kjøkkenhjelp 300,-
pr time
Diverse
Leietaker må selv rydde
lokalet klart til rengjøring.
Alle priser inkl. mva.